INNENCO - Innovative Energy Concept
kombinuje poznatky
z vědecké činnosti, inovativní technická řešení
a využití akumulace tepelné energie k pokrytí potřeb nízkoenergetických budov, obcí a měst.

Koncept Innenco umožňuje ochlazovat a vytápět jakoukoliv budovu, obec či město při použití menšího množství energie, za pomocí ekosystému produktů propojených našim patentovaným distribučním systémem – Active Elements.

Jedná se o efektivní systém, který lze snadno implementovat do téměř každého typu objektu, který je v souladu s ISO standardy, legislativou EU, kompatibilní se zelenými budovami a konceptem Smart Cities. Dosahuje skvělých výsledků jak v teplých, tak v studených klimatických podmínkách.

Potkejme se a promluvme si, jak lze snížit spotřebu energie, provozní náklady, emise CO2 a spotřebu vody ve vašich stávajících budovách nebo budoucích stavbách.

Zavolejte nám

VÝSLEDKY

Vyberte si podmínky a zjistěte, čeho může s Innenco dosáhnout.

TEPLÉ KLIMA

STUDENÉ KLIMA

SYSTÉM active elements

Základním pilířem konceptu je náš patentovaný systém.

Jednoduše řečeno, sytém akumuluje a recykluje energii napříč celým objektem. Díky tomuto principu je technologie Innenco schopna snížit celkovou spotřebu energie objektu.

Systém je kompatibilní se všemi druhy zdrojů tepla a je vhodný jak pro novostavby, tak i objekty v rekonstrukci.

CHYTRÝ DISTRIBUČNÍ SYSTÉM

Active Elements pracuje s   různými teplotními zónami uvnitř budovy. Systém vyrovnává teplotu v místnostech a ukládá energii tam, kde je potřeba. Naši experti vám zpracují koncept na konkrétní projekt, pro optimální klimatické podmínky a typ objektu.

PROPOJENÍ NAPŘÍČ CELOU BUDOVOU

Systém vytváří vyrovnané teplotní zóny pomocí redistribuce energie mezi konstrukcemi a místnostmi. Přebytečnou energii pak ukládá do nejchladnějších konstrukcí objektu.

Náš systém má 10x vyšší průtok média než tradiční systémy. To nám umožňuje využít nízko potenciální teplo, a využít i malé změny teplot v konstrukci k akumulaci energie pro pozdější využití. Efektivně navržený průtok média umožňuje rychlou reakci systému na změnu teplot, aby byla teplota v prostoru vždy  komfortní.

Pro porovnání s tradičními systémy či pasivními domy, kde dochází ke snížení spotřeby energie o 40%, výsledkem našeho systému je snížení až o 80%.

PROPOJENÍ VÍCE OBJEKTŮ

Systém je možné rozvinout propojením několika objektů za použití stejného principu jako u samostatné budovy. V takovém případě se dostupná energie v jednom objektu přenáší a recykluje do ostatních objektů zapojených do sítě. Tím lze dosáhnout téměř nulovou spotřebu energie (Near-Zero) nebo dokonce energeticky soběstačné společenství budov.

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO ŽIVÁ MĚSTA (VIABLE CITIES)

Inneno Viable City Concept umožňuje propojení celého města či aglomerace pro dosažení optimálních úspor energie, emisí CO2 a spotřeby vody. Zde systém pracuje jako komplexní síť propojující všechny budovy a zóny s obnovitelnými zdroji energie k dosažení cíle téměř nulové spotřeby energie (Near-Zero) celého města.

SPOJTE SE S NÁMI

REFERENCE

Za dobu naší působnosti jsme vypracovali mnoho projektů,
zde jsou některé z nich

Roční spotřeba energie před
168 750 kWh
Roční spotřeba energie nyní
47 250 kWh
Roční úspory
121 500 kWh
Innenco dosáhlo ročního výsledku
21 kWh/m²
Dochází ke snížení nákladů o
72 %
Roční spotřeba energie před
59 000 kWh
Roční spotřeba energie nyní
11 600 kWh
Roční úspory
47 400 kWh
Innenco dosáhlo ročního výsledku
24 kWh/m²
Dochází ke snížení nákladů o
80 %
Roční spotřeba energie před
320 000 kWh
Roční spotřeba energie nyní
48 000 kWh
Roční úspory
272 000 kWh
Innenco dosáhlo ročního výsledku
8 kWh/m²
Dochází ke snížení nákladů o
85 %

EKONOMICKÝ ASPEKT

Naším úkolem je navrhnout dlouhodobě udržitelný koncept,
jak po stránce ekonomické, tak i environmentální.

Společně s našimi klienty hledáme ideální ekonomickou bilanci projektu, abychom dokázali postavit či zrekonstruovat objekt s minimální spotřebou energie a vody. V počáteční fázi projektu Innenco nabízí zpracování analýzy ROI a LCC k zajištění finančně a environmentálně životaschopného konceptu.

Thank you! We received your request. Talk to you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

PROJEKt

Pro zajištění hladké implementace konceptu Innenco do vašich konkrétních projektů, jsou k dispozici naši experti, kteří spolupracují s projektovým týmem v každé části jeho realizace.

POSOUZENÍ A VYHODNOCENÍ

Tým posoudí obsah a rozsah projektu, dostupnou dokumentaci a technické informace. Následně zpracuje prvotní koncept, který umožní kalkulaci úspor energie a ekonomické bilance ROI a LCC.

PROJEKTOVÁ FÁZE

Tým spolupracuje s investory, architekty a projektanty na vytvoření projektové dokumentace, 3D výkresů a konceptu, návrhu postupu výstavby a harmonogramu projektu a stavby.

REALIZACE

Tým zajistí dodání navrženého materiálu a instalaci systému s montážním týmem. Probíhá kontrola shody s projektovou dokumentací při výstavbě, koordinace stavby, testování a spouštění systému.

SLUŽBY

Flexibilní v každé fázi projektu – přizpůsobíme se vašim potřebám.

Innenco dokáže zajistit celý projekt vlastními zdroji, od fáze plánování až po spuštění systému a údržbu. Tým má rozsáhlé zkušenosti s řešením komplexních projektů, s různými zástupci týmu investorů, montážními týmy a staviteli, stejně tak, jako s jedním týmem při implementaci systému Innenco.

KONZULTACE

Energetické bilance

3D modely, koncepty a simulace

Projektový management

Vzdělávání

KLÍČOVÁ ŘEŠENÍ

Active Elements

Zdroj tepla/chladu

Solární systém

Innenco Connect

VÝROBA

Projektové řízení

Instalace

Kontrola

Otázky/Odpovědi

SPOLUPRACUJEME

KONTAKTUJTE NÁS

Tack så mycket!
Vi återkommer inom kort.
Oops! Någonting gick fel med formuläret.
Prova igen eller skicka ett mail till info@innenco.com.