INNENCO to innowacyjne przedsiębiorstwo łączące badania, nowe techniki imagazynowanie energii, by dostarczać energooszczędną koncepcję dla budynków, osiedlii miast na całym świecie.

System chłodzi i ogrzewa budynki, osiedla i miasta przy minimalnymzużyciu energii dzięki ekosystemowi produktów połączonych w nasz opatentowanysystem dystrybucji – Active Elements.

Jest to ekologiczny i trwały system, który łatwo wdrożyć, jest zgodny znormami ISO, dyrektywami UE, standardem Gröna Byggnader, normami dlainteligentnych miast, a funkcjonuje zarówno w gorącym, jak i w zimnym klimacie.

Chętnie spotkamy się z Tobą, by porozmawiać o tym, jak możemy zmniejszyćzużycie energii, koszty eksploatacji, emisję dwutlenku węgla i zużycie wody wistniejących budynkach lub nowych projektach budowlanych.

EINEN ANRUF BUCHEN

EFEKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE

Wybierz strefę klimatyczną i dowiedzsię, co Innenco może dla Ciebie zrobić.

ciepły klimat

zimny klimat

SYSTEM

Wszystko zaczyna się od naszego opatentowanego systemu dystrybucji,który równoważy temperaturę w całym budynku.

Technika opiera się na magazynowaniu energii cieplnej, które umożliwiaobniżenie łącznego zużycia energii wykorzystywanej do ogrzewania lub chłodzeniabudynku. Upraszczając – system magazynuje i odzyskuje energię przy zbyt wysokieji zbyt niskiej temperaturze.

System jest zgodny ze wszystkimi rodzajami źródeł energii i spisuje sięrównie dobrze w nowych konstrukcjach, jak w starych budynkach.

INTELIGENTNY SYSTEM DYSTRYBUCJI

Active Elements pracuje z różnymi strefami klimatycznymi w budynku, abyogrzewać lub chłodzić pomieszczenia.System automatycznie równoważy temperaturęwe wszystkich pomieszczeniach i przenosi nadmiary lub niedobory ciepła dostref, w których jest to potrzebne. System w wyjątkowy sposób dostosowuje siędo każdego budynku, aby uzyskać optymalny efekt i oszczędności.

ŁĄCZENIE CAŁEGO BUDYNKU

System tworzy zrównoważone strefy temperatury rozdzielając ewentualneróżnice temperatury tam, gdzie jest to potrzebne lub magazynując je dopóźniejszego wykorzystania.

System ma dziesięciokrotnie większy przepływ niż systemy tradycyjne. Sprawia to, że Innencomoże wykorzystywać bardzo niewielkie zmiany temperatury i magazynować energiędo przyszłego wykorzystania. Efektywny przepływ umożliwia szybkie reagowanie wprzypadku nagłych różnic temperatury, aby zawsze utrzymywać zrównoważonątemperaturę pomieszczeń.

Efekt to zużycie energii mniejsze o nawet 80% w porównaniu z systemamitradycyjnymi i 40% w porównaniu z domami pasywnymi.

BUDOWANE DLA SKALOWALNOŚCI

System jest skalowalny, by umożliwić osiąganie jeszcze większychoszczędności energii poprzez łączenie różnych budynków według tej samej zasady,co w przypadku pojedynczego budynku. W tym przypadku, zamiast wykorzystywaćróżnice temperatur w jednym budynku, odzyskuje się energię z całego osiedla.System Innenco tworzy osiedla o niemal zerowym zużyciu energii isamowystarczalne.

SYSTEM OPTYMALNY DLA INTELIGENTNYCH MIAST

System Innenco Viable City łączy ze sobą całe miasto, by uzyskaćcałkowitą lub niemal całkowitą samowystarczalność dzięki złożonej sieci połączonych ze sobą budynków, stref iodnawialnych źródeł energii.

Kontaktieren Sie uns

referencje

W ciągu ostatniej dekady pracowaliśmy przy wielu projektach,niektóre z nich przedstawiamy poniżej

Roczne zużycie energii przed
168 750 kWh
Bieżące roczne zużycie energii
47 250 kWh
Roczna oszczędność
121 500 kWh
INNENCO osiąga
21 kWh/m²
Obniżyło to koszty o
72 %
Roczne zużycie energii przed
59 000 kWh
Bieżące roczne zużycie energii
11 600 kWh
Roczna oszczędność
47 400 kWh
INNENCO osiąga
24 kWh/m²
Obniżyło to koszty o
80 %
Roczne zużycie energii przed
320 000 kWh
Bieżące roczne zużycie energii
48 000 kWh
Roczna oszczędność
272 000 kWh
INNENCO osiąga
8 kWh/m²
Obniżyło to koszty o
85 %

EKONOMIA

Wszystkie projekty muszą być ekonomiczne i ekologiczne.

Razem z naszym klientami sporządzamy plan projektu obejmujący finansowyraport o zyskach, kosztach eksploatacji i kosztach cyklu życiowego. Raport przygotowujeInnenco, aby zapewnić, że każdy projekt będzie dobrą inwestycją zarówno zekologicznego, jak i z ekonomicznego punktu widzenia.

Thank you! We received your request. Talk to you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

JAK WYGLĄDA PROJEKT

Nasi eksperci współpracują z Waszymi uczestnikami projektu w każdejfazie projektowania, aby zagwarantować gładkie wdrożenie.

PRACE WSTĘPNE

Zespół ocenia zakres projektu, rysunki i techniczne informacje oprojekcie, by sporządzić plan przestawiający oszczędności energii, zyski orazłączne koszty cyklu życiowego oraz oszczędności.

PLANOWANIE PROJEKTU

Firma Innenco będzie współpracować z istniejącymi partnerami, architektami i kierownikami projektów w celu dostarczenia raportuenergetycznego, rysunków 3D oraz szablonów konstrukcji systemu, strategiiwdrożenia oraz schematu projektu.

REALIZACJA

Zespół dostarcza materiały i instaluje system razem z zespołeminstalatorów. Zespół Q&A przetestuje i uruchomi system zgodnie z planemprojektu. Program gwarancyjny Innenco zmniejsza ryzyko i zapewnia długątrwałość.

USŁUGI

Jesteśmy elastyczni na każdym etapie projektu – dostosowujemy się doWaszego przepływu zadań.

Innenco posiada zasoby wystarczające do pełnej realizacji projektu – odfazy planowania po wdrożenie i konserwację. Zespół ma duże doświadczenie wpracy z zarówno złożonymi projektami obejmującymi wiele stron, zespołówinstalacyjnych i budowlanych, jak i mniejszymi projektami obejmującymi tylkojeden zespół.

USŁUGI DORADCZE

Symulacje energetyczne

Rysunki 3D

Kierowanie projektami

Szkolenia

Produkte

Active Elements

Źródła energii

Panele słoneczne

Innenco Connect

PRODUKCJA

Kierowanie projektami

Instalacja

Inspekcja

Q&A

KILKU Z NASZYCH PARTNERÓW

KONTAKTIEREN SIE UNS

Tack så mycket!
Vi återkommer inom kort.
Oops! Någonting gick fel med formuläret.
Prova igen eller skicka ett mail till info@innenco.com.