INNENCO är ett nytänkande företag som kombinerar forskning, innovativ teknik och energilagring för att leverera lågenergikoncept för byggnader, samhällen och städer över hela världen.

Tack så mycket! Nu har vi tagit emot din e-postadress. Vi kontaktar dig inom kort.
Tyvärr! Någonting gick fel när formuläret skulle skickas. Prova igen eller kontakta oss på ett annat sätt.

Systemet kyler och värmer upp byggnader, samhällen och städer med minimal energiförbrukning genom ett ekosystem av produkter kopplade till vårt patenterade distributionssystem - Active Elements.

Det är ett hållbart system som är lätt att implementera, fullt kompatibelt med ISO-standarder, EU-direktiv, Gröna Byggnader, Smarta stadstandarder och som fungerar både i varma och kalla klimat.

Vi träffar dig gärna för att diskutera hur vi kan minska energianvändningen, driftkostnader, koldioxidutsläppen och vattenförbrukningen i dina befintliga byggnader eller nästa byggprojekt.

RESULTATEN
TALAR FÖR SIG SJÄLV

Välj en klimatzon och upptäck vad Innenco kan göra för dig

Varmt Klimat

kallt klimat

SYSTEM

Allt börjar med vårt patenterade distributionssystem som balanserar temperaturen i hela byggnaden.

Tekniken bygger på termiskenergilagring vilket möjliggör en sänkning av den totala energiförbrukningen som används för att värma eller kyla byggnaden. Enkelt förklarat, systemet lagrar och återanvänder över eller underskottstemperaturer.

Systemet är kompatibelt med alla typer av energikällor och fungerar lika bra i både nya konstruktioner som gamla byggnader.

ETT SMART DISTRIBUTION SYSTEM

Active Elements arbetar med olika klimatzoner i byggnaden för att värma eller kyla rummen. Systemet balanserar automatiskt temperaturen i alla rum och förflyttar över- eller underskottstemperaturer till de zoner där det behövs. Systemet anpassas unikt för varje byggnad för att uppnå optimal effekt och besparing.

KOPPLAR IHOP HELA BYGGNADEN

Systemet skapar balanserade temperaturzoner genom att omfördela eventuella temperaturskillnader där det behövs eller lagra dem för senare användning.

Systemet har 10 gånger mer genomflöde än traditionella system. Detta gör att Innenco kan utnyttja väldigt låga temperaturförändringar och lagra de för senare användning. Det effektiva genomflödet möjliggör för systemet att snabbt reagera vid ökade temperaturändringar för att alltid hålla rumstemperaturen balanserad.

Resultatet är upp till 80% mindre energiförbrukning jämfört med traditionella system och 40% jämfört med passiva hus.

byggt för att skalas upp

Systemet är skalbart för att uppnå ännu högre energibesparingar, genom att sammankoppla olika byggnader med samma principer som i en enskild byggnad. I det här fallet, istället för att återanvända över eller underskotts temperaturen från en byggnad återanvänds temperaturerna från ett helt bostadsområde. Innenco systemet skapar Nära-Noll och självförsörjande samhällen.

OPTIMALT FÖR SMARTA STÄDER

Innenco Viable City ansluter en hel stad för att uppnå nära-noll eller fullständig
självförsörjning, genom ett komplext nät av sammankopplade byggnader, zoner och förnybara energikällor.

Referenser

Vi har arbetet med många projekt det senaste decenniet, här är några av dem

Årlig energianvändning innan
168 750 kWh
Årlig energianvändning efter
47 250 kWh
Årlig besparing
121 500 kWh
Inneco uppnår
21 kWh/m²
Vilket reducerade kostnaden med
72 %
Årlig energianvändning innan
59 000 kWh
Årlig energianvändning efter
11 600 kWh
Årlig besparing
47 400 kWh
Inneco uppnår
24 kWh/m²
Vilket reducerade kostnaden med
80 %
Årlig energianvändning innan
320 000 kWh
Årlig energianvändning efter
48 000 kWh
Årlig besparing
272 000 kWh
Inneco uppnår
8 kWh/m²
Vilket reducerade kostnaden med
85 %

EKONOMI

Alla projekt ska vara ekonomisk och miljömässig hållbara

Tillsammans med våra kunder tar vi fram en projektplan som inkluderar en finansiell rapport på avkastning, driftkostnad och livscykelkostnad. Rapporten är framtagen av Innenco för att säkerställa att varje projekt är en bra investering både miljömässigt och ekonomiskt.

Hur ser ett projekt ut

Våra experter samarbetar med era projektmedlemmar i varje projektfas för att säkerställa en smidig implementering.

Förarbete

Teamet granskar projektets omfattning, ritningar och teknisk projektinformation, för att ta fram en projektplan som ger en översikt på energibesparingar, avkastning och totala livscykelkostnad / besparingar.

Projektplanering

Innenco kommer att samarbeta med befintliga parter, arkitekter och projektledare för att tillhandahålla en energirapport, 3D-ritningar och mallar av systemets layout, implementeringsstrategi och projektschema.

GENOMFÖRANDE

Teamet levererar materialet och installerar systemet tillsammans med
installationsgruppen. Q & A-teamet kommer att testa och starta systemet
enligt projektplanen. Innencos garantiprogram minskar riskerna och säkerställer långsiktig hållbarhet.

TJÄNSTER

Vi är flexibla i varje steg av projektet – vi anpassar oss efter era arbetsflöden

Innenco har resurserna att driva projektet fullt ut, från planeringsfasen till implementerings- och underhållsfasen. Teamet har stor erfarenhet av att arbeta med både komplexa projekt med flera parter, installationsteam och byggare men även med mindre projekt med bara ett team.

KONSULTTJÄNSTER

Energisimuleringar

3D-ritningar

Projektledning

Utbildning

Produkter

Active Element

Energikällor

Solpaneler

Innenco Connect

PRODUKTION

Projektledning

Installation

Inspektion

Q&A

Några av våra partners